کارخانه مرکزی

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان اکباتان


شماره های تماس کارخانه مرکزی

تلفن: 45836417-031

تلفن: 45837103-031

کارخانه واحد 2

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان(46)، خیابان خبوشانی، خیابان تیمچه، جنب سنگبری توحید


شماره های تماس کارخانه واحد 2

تلفن: 9-45837587-031